Kancelaria Prawna Dobrzenieccy
       Wychodząc z założenia, że prawo to „ars boni et aequi” (sztuka dobra i słuszności) prawnicy Kancelarii Prawnej Dobrzenieccy łączą działalność biznesową skierowaną do dużych podmiotów gospodarczych z rozwijaniem aktywności w dziedzinach społecznych, przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnych. W poczuciu misji społecznej zawodu prawnika wykraczającej daleko poza ramy działalności stricte gospodarczej, a wynikającej z  ideałów i obowiązków etycznych udzielają się w ramach różnorodnych inicjatyw pro bono.

       Zespół Kancelarii Prawnej Dobrzenieccy podejmuje działania prospołeczne m.in.  w obszarze pomocy prawnej dla osób ubogich, upowszechnianiu nowoczesnych technik w edukacji, a także  działania na rzecz kształtowania młodzieży w duchu chrześcijańskich i uniwersalnych wartości.  

          Nasza aktywność pro bono polega w szczególności na:

- krzewieniu wiedzy o prawie przez publikacje w czasopismach lokalnych, doradzając czytelnikom jak rozwiązać ich problemy prawne.

- działalności charytatywnej w obszarze szkolnictwa. Więcej...

- wspieraniu merytorycznym i obsłudze prawnej osób cierpiących niedostatek i znajdujących się w tragicznej sytuacji losowej. 

Zespół Kancelarii stara się włączać w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu swoich klientów i kooperantów.

© 2008 Karol Dobrzeniecki Freelance Web Designer