Kancelaria Prawna Dobrzenieccy


Zespół Kancelarii  oferuje usługi w zakresie:

 - prawa cywilnego (własność, zobowiązania, spadki, ochrona dóbr osobistych)
 
 - prawa rodzinnego

 - prawa handlowego

-  prawa gospodarczego publicznego (m.in. zamówienia publiczne)

 - prawa autorskiego i własności intelektualnej

 - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 - prawa i postępowania administracyjnego

 - prawa ochrony danych osobowych
 
 - prawa nowych technologii informatycznych

 - kwestii reprywatyzacji, rekompensat, odszkodowań


Oferujemy różnorodne i dostosowane do indywidualnych potrzeb typy usług:


 - porady prawne

 - opinie prawne

 - kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

 - prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry menadżerskiej

 - reprezentacja przed sądami, organami adminsitracyjnymi, zakładami ubezpieczeń

 - sporządzanie wzorów umów, audytów pod względem legalności działania danej jednostki

 - opracowywanie regulaminów, polityk bezpieczeństwa

 - działania rejestracyjne podmiotów gospodarczych

 - negocjacje handlowe, mediacja

 - przygotowanie i udział w postępowaniach arbitrażowych
© 2008 Karol Dobrzeniecki Freelance Web Designer