Profil
Klienci
 
Kancelaria Prawna  Dobrzenieccy


Na czele zespołu Kancelarii stoi dr Karol Dobrzeniecki,  radca prawny, wykładowca  na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadził również wykłady w ramach "Podyplomowego studium bezpieczeństwa sieci komputerowych" na  Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Stypendysta uniwersytetów w Regensburgu i KUB w Brukseli. Zaangażowany w europejską sieć tematyczną Legal Framework for Information Society. Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, danych osobowych, prawnej ochronie własności, prawie spadkowym, administracyjnym oraz negocjacjach handlowych.  Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim. 
© 2014 Karol Dobrzeniecki Freelance Web Designer